Rosentours
Rosentours
אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל ללרנקה, קפריסין

נמצאו 142 תוצאות 23/09/2017 - 30/09/2017
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 23/09 13:50 15:00 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) 6H-583
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $283
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 21:35 22:50 לרנקה (LCA) - תל אביב (TLV) 6H-584
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $558
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $558
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 18:05 21:05 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $636
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  24/09 10:50 15:05 מינכן (MUC) - לרנקה (LCA) LH-1760
  Airbus A321-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 16:10 17:55 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-906
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 18:30 20:15 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-908
  Airbus A321-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 18:30 20:15 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-908
  Airbus A321-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 17:20 19:05 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-914
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 17:20 19:05 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-914
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 22:55 00:40 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-910
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 22:55 00:40 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-910
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $686
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 16:10 17:55 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-906
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 18:05 21:05 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $730
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  24/09 10:50 15:05 מינכן (MUC) - לרנקה (LCA) LH-1760
  Airbus A321-100/200
  30/09 16:50 19:15 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-832
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 18:05 21:05 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $730
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  24/09 10:50 15:05 מינכן (MUC) - לרנקה (LCA) LH-1760
  Airbus A321-100/200
  30/09 16:50 19:15 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-832
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  01/10 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 17:50 18:45 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7122
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 10:35 11:30 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7110
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 13:15 14:10 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7114
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 23:10 00:05 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7136
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 15:55 16:50 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7120
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 19:20 20:15 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7126
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 08:45 09:40 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7108
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 20:55 21:50 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7128
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 20:55 21:50 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7128
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 10:35 11:30 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7110
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 08:45 09:40 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7108
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 17:50 18:45 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7122
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 13:15 14:10 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7114
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 15:55 16:50 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7120
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 23:10 00:05 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7136
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $748
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 19:20 20:15 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7126
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 22:50 00:50 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-922
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $750
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 08:00 09:45 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-911
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $750
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 13:40 15:25 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-907
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $750
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 06:15 09:10 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $757
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 20:35 00:40 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-835
  Airbus A320-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 16:10 19:00 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $757
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 20:35 00:40 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-835
  Airbus A320-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $788
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 23:10 00:05 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7136
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 09:35 11:35 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-920
  Airbus A320-100/200
  30/09 15:45 17:30 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-905
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $788
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 23:10 00:05 אתונה (ATH) - סלוניקי (SKG) A3-7136
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  24/09 09:35 11:35 סלוניקי (SKG) - לרנקה (LCA) A3-920
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  01/10 07:25 08:15 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7103
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  30/09 20:55 21:45 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7127
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  01/10 06:25 07:15 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7101
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  01/10 16:30 18:30 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-924
  Airbus A320-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  30/09 20:55 21:45 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7127
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  30/09 10:20 11:10 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7109
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  30/09 12:05 12:55 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7111
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 14:55 15:55 תל אביב (TLV) - לרנקה (LCA) A3-749
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $802
  לפרטים
  בחר
  הזמן
  30/09 07:00 09:00 לרנקה (LCA) - סלוניקי (SKG) A3-921
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בסלוניקי  
  30/09 14:45 15:35 סלוניקי (SKG) - אתונה (ATH) A3-7115
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 16:10 19:00 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $807
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  24/09 10:25 14:30 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-831
  Airbus A321-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 06:15 09:10 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $807
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 10:25 14:30 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-831
  Airbus A321-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 18:40 22:45 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-509
  Airbus A330-200
  מחיר:
  $849
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  24/09 20:00 23:50 MOSCO (SVO) - לרנקה (LCA) SU-2070
  Boeing 737-800 (winglets)
  30/09 19:20 23:05 לרנקה (LCA) - MOSCO (SVO) SU-2075
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  01/10 07:05 11:15 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-506
  Airbus A330-300
 • 23/09 18:40 22:45 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-509
  Airbus A330-200
  מחיר:
  $849
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  24/09 20:00 23:50 MOSCO (SVO) - לרנקה (LCA) SU-2070
  Boeing 737-800 (winglets)
  30/09 19:20 23:05 לרנקה (LCA) - MOSCO (SVO) SU-2075
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  01/10 01:15 05:25 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-500
  32B
 • 23/09 18:40 22:45 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-509
  Airbus A330-200
  מחיר:
  $849
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  24/09 20:00 23:50 MOSCO (SVO) - לרנקה (LCA) SU-2070
  Boeing 737-800 (winglets)
  30/09 19:20 23:05 לרנקה (LCA) - MOSCO (SVO) SU-2075
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  01/10 09:30 13:35 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-502
  Boeing 777-300ER
 • 23/09 06:15 09:10 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $851
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 20:35 00:40 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-835
  Airbus A320-100/200
  30/09 16:50 19:15 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-832
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  01/10 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 16:10 19:00 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $851
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 20:35 00:40 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-835
  Airbus A320-100/200
  30/09 16:50 19:15 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-832
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 16:10 19:00 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $851
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 20:35 00:40 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-835
  Airbus A320-100/200
  30/09 16:50 19:15 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-832
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  01/10 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 06:15 09:10 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $851
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  23/09 20:35 00:40 וינה (VIE) - לרנקה (LCA) OS-835
  Airbus A320-100/200
  30/09 16:50 19:15 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-832
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 16:30 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $867
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/09 22:05 02:40 פרנקפורט (FRA) - לרנקה (LCA) LH-1294
  Airbus A321-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 08:00 11:30 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $867
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/09 22:05 02:40 פרנקפורט (FRA) - לרנקה (LCA) LH-1294
  Airbus A321-100/200
  30/09 06:25 08:45 לרנקה (LCA) - וינה (VIE) OS-836
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/09 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 18:30 20:15 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-908
  Airbus A321-100/200
  30/09 13:40 15:25 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-907
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 17:20 19:05 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-914
  Airbus A320-100/200
  30/09 08:00 09:45 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-911
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 18:30 20:15 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-908
  Airbus A321-100/200
  30/09 08:00 09:45 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-911
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 18:30 20:15 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-908
  Airbus A321-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 16:10 17:55 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-906
  Airbus A320-100/200
  30/09 08:00 09:45 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-911
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 22:55 00:40 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-910
  Airbus A320-100/200
  30/09 08:00 09:45 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-911
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 22:55 00:40 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-910
  Airbus A320-100/200
  30/09 13:40 15:25 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-907
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  23/09 22:55 00:40 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-910
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 17:20 19:05 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-914
  Airbus A320-100/200
  30/09 13:40 15:25 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-907
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  24/09 16:10 17:55 אתונה (ATH) - לרנקה (LCA) A3-906
  Airbus A320-100/200
  30/09 20:55 22:40 לרנקה (LCA) - אתונה (ATH) A3-909
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  30/09 23:50 01:50 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 23/09 19:20 21:20 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-925
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $877
  לפרטים