Rosentours
Rosentours
אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל לקופנהגן, דנמרק

נמצאו 189 תוצאות 28/01/2018 - 04/02/2018
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 28/01 05:30 08:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-786
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $288
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  28/01 11:35 12:55 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - קופנהגן (CPH) PC-1071
  Airbus A320-100/200
  04/02 13:40 18:55 קופנהגן (CPH) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-1072
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  04/02 22:45 23:50 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - תל אביב (TLV) PC-779
  Boeing 737-800
 • 28/01 05:30 08:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-786
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $288
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  28/01 11:35 12:55 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - קופנהגן (CPH) PC-1071
  Airbus A320-100/200
  04/02 13:40 18:55 קופנהגן (CPH) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-1072
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  04/02 20:15 21:20 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - תל אביב (TLV) PC-785
  Boeing 737-800
 • 28/01 06:20 09:35 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) KK-1221
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $309
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 11:25 12:50 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) KK-2355
  Airbus A320-100/200
  04/02 15:30 20:40 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) KK-2356
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 23:15 00:30 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) KK-1220
  Airbus A320-100/200
 • 28/01 18:50 00:05 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-509
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $365
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  29/01 11:20 12:00 MOSCO (SVO) - קופנהגן (CPH) SU-2658
  32A
  04/02 23:40 04:10 קופנהגן (CPH) - MOSCO (SVO) SU-2497
  Boeing 737-800 (winglets)
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  05/02 07:20 10:35 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-506
  32B
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  29/01 07:10 09:00 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-301
  Airbus A321-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  05/02 09:45 14:40 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 14:55 16:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1271
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  05/02 09:45 14:40 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  29/01 07:10 09:00 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-301
  Airbus A321-100/200
  04/02 14:55 16:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1271
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  05/02 09:45 14:40 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  29/01 07:10 09:00 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-301
  Airbus A321-100/200
  04/02 09:40 11:35 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1267
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 09:40 11:35 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1267
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  05/02 09:45 14:40 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  29/01 07:10 09:00 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-301
  Airbus A321-100/200
  04/02 14:55 16:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1271
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  29/01 07:10 09:00 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-301
  Airbus A321-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 14:55 16:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1271
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  05/02 09:45 14:40 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-252
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $380
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 09:40 11:35 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1267
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 15:55 19:15 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  32B
  מחיר:
  $392
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  29/01 07:10 09:00 ציריך (ZRH) - קופנהגן (CPH) LX-1266
  Airbus A321-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $398
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 17:40 19:25 קופנהגן (CPH) - וינה (VIE) OS-304
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  04/02 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A320-100/200
 • 28/01 06:10 09:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) TK-809
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $402
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 15:35 17:05 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1785
  Airbus A321-100/200
  04/02 18:00 23:15 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1786
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  05/02 01:45 02:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  32B
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $402
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 14:15 15:45 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-829
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 17:50 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $402
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:00 20:30 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-831
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 21:45 02:55 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-698
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $402
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 12:55 14:25 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-827
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 17:50 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $411
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 14:55 16:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1271
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 21:15 02:20 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-4222
  Boeing 737-800
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $428
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 07:15 09:00 קופנהגן (CPH) - וינה (VIE) OS-308
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  04/02 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A320-100/200
 • 28/01 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  E95
  מחיר:
  $429
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  28/01 09:10 10:45 ורשה (WAW) - קופנהגן (CPH) LO-463
  Canadair CRJ 900
  04/02 11:25 12:45 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) LO-464
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 22:50 03:35 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 28/01 13:10 18:20 תל אביב (TLV) - MOSCO (SVO) SU-503
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $433
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  28/01 20:35 21:30 MOSCO (SVO) - קופנהגן (CPH) SU-2496
  Boeing 737-800 (winglets)
  04/02 23:40 04:10 קופנהגן (CPH) - MOSCO (SVO) SU-2497
  Boeing 737-800 (winglets)
        עצירת ביניים: בMOSCO  
  05/02 07:20 10:35 MOSCO (SVO) - תל אביב (TLV) SU-506
  32B
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $438
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 08:10 10:10 תל אביב (TLV) - אתונה (ATH) A3-929
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $439
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באתונה  
  28/01 13:45 16:10 אתונה (ATH) - קופנהגן (CPH) A3-810
  Airbus A320-100/200
  04/02 16:55 21:00 קופנהגן (CPH) - אתונה (ATH) A3-811
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באתונה  
  04/02 22:45 00:45 אתונה (ATH) - תל אביב (TLV) A3-928
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  E95
  מחיר:
  $449
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  28/01 09:10 10:45 ורשה (WAW) - קופנהגן (CPH) LO-463
  Canadair CRJ 900
  04/02 18:30 19:50 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) LO-462
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 22:50 03:35 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $456
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 17:40 19:25 קופנהגן (CPH) - וינה (VIE) OS-304
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  04/02 20:25 00:50 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A320-100/200
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $460
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 14:15 15:45 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-829
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 17:50 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $460
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:00 20:30 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-831
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 21:45 02:55 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-698
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $460
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 12:55 14:25 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-827
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 17:50 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $468
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 14:55 16:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1271
  32B
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 21:15 02:20 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-4222
  Boeing 737-800
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $471
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 18:05 19:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-4705
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  E95
  מחיר:
  $471
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  28/01 09:10 10:45 ורשה (WAW) - קופנהגן (CPH) LO-463
  Canadair CRJ 900
  04/02 11:25 12:45 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) LO-464
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 15:05 19:50 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-155
  Boeing 737-800
 • 28/01 07:30 10:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $475
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 15:35 17:05 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1785
  Airbus A321-100/200
  04/02 18:00 23:15 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1786
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  05/02 01:45 02:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  32B
 • 28/01 15:20 18:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $475
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 18:00 23:15 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1786
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  05/02 01:45 02:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  32B
 • 28/01 14:40 18:25 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LY-355
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $480
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  28/01 20:30 21:55 פרנקפורט (FRA) - קופנהגן (CPH) SK-1636
  Airbus A320-100/200
  04/02 18:30 19:50 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) LO-462
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 22:05 02:55 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LY-562
  Boeing 737-900
 • 28/01 15:50 18:45 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) LY-363
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $484
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 18:30 19:50 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) LO-462
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 22:05 02:55 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LY-562
  Boeing 737-900
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $486
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 07:15 09:00 קופנהגן (CPH) - וינה (VIE) OS-308
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בוינה  
  04/02 10:25 14:55 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-857
  Airbus A320-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $499
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:05 20:45 קופנהגן (CPH) - מינכן (MUC) LH-2445
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  04/02 22:10 02:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $499
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 06:05 07:45 קופנהגן (CPH) - מינכן (MUC) LH-2447
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  04/02 11:15 15:55 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $504
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 13:45 15:15 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-6265
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 17:50 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 14:40 18:25 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LY-355
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $509
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  28/01 20:30 21:55 פרנקפורט (FRA) - קופנהגן (CPH) SK-1636
  Airbus A320-100/200
  04/02 18:05 19:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) SK-609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 21:15 02:20 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LY-344
  Boeing 737-800
 • 28/01 14:40 18:25 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LY-355
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $510
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  28/01 20:30 21:55 פרנקפורט (FRA) - קופנהגן (CPH) SK-1636
  Airbus A320-100/200
  04/02 16:15 17:30 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) SK-2751
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 22:05 02:55 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LY-562
  Boeing 737-900
 • 28/01 07:30 10:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $512
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 15:35 17:05 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1785
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 18:20 19:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Boeing 777-300ER
 • 28/01 15:20 18:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $512
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 22:20 23:30 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 15:20 18:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $512
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 18:20 19:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Boeing 777-300ER
 • 28/01 15:50 18:45 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) LY-363
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $512
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 18:05 19:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) SK-609
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 21:15 02:20 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LY-344
  Boeing 737-800
 • 28/01 07:30 10:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $512
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 15:35 17:05 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1785
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 22:20 23:30 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 15:50 18:45 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) LY-363
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $513
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 16:15 17:30 קופנהגן (CPH) - ורשה (WAW) SK-2751
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: בורשה  
  04/02 22:05 02:55 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LY-562
  Boeing 737-900
 • 28/01 12:15 15:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-795
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $520
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 18:00 23:15 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1786
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  05/02 01:45 02:50 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  32B
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $528
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 18:05 19:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-4705
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A330-300
 • 28/01 16:20 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $542
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  29/01 10:30 11:55 פרנקפורט (FRA) - קופנהגן (CPH) LH-826
  Airbus A321-100/200
  04/02 13:10 14:50 קופנהגן (CPH) - מינכן (MUC) LH-2443
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  04/02 22:10 02:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 14:40 18:25 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LY-355
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  28/01 20:30 21:55 פרנקפורט (FRA) - קופנהגן (CPH) SK-1636
  Airbus A320-100/200
  04/02 09:05 10:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) SK-601
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 12:45 17:50 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LY-348
  Boeing 737-800
 • 28/01 15:50 18:45 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) LY-363
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $552
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 09:05 10:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) SK-601
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 12:45 17:50 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LY-348
  Boeing 737-800
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $554
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 15:00 16:35 קופנהגן (CPH) - מינכן (MUC) LH-6257
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  04/02 22:10 02:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 14:40 18:25 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LY-355
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $556
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  28/01 20:30 21:55 פרנקפורט (FRA) - קופנהגן (CPH) SK-1636
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LY-8852
  Airbus A330-300
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $556
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:05 20:45 קופנהגן (CPH) - מינכן (MUC) LH-2445
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  04/02 22:10 02:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-680
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $556
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 06:05 07:45 קופנהגן (CPH) - מינכן (MUC) LH-2447
  E95
        עצירת ביניים: במינכן  
  04/02 11:15 15:55 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-688
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 12:15 15:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-795
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $557
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 18:20 19:20 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-788
  Boeing 777-300ER
 • 28/01 12:15 15:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-795
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $557
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 22:20 23:30 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 15:50 18:45 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) LY-363
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $559
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 19:55 21:45 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1273
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 22:40 03:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LY-8852
  Airbus A330-300
 • 28/01 16:10 19:05 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-858
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $561
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 20:20 22:10 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-307
  Airbus A320-100/200
  04/02 13:45 15:15 קופנהגן (CPH) - פרנקפורט (FRA) LH-6265
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  04/02 17:50 23:00 פרנקפורט (FRA) - תל אביב (TLV) LH-690
  Airbus A321-100/200
 • 28/01 06:15 09:15 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-860
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $570
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  28/01 15:10 16:55 וינה (VIE) - קופנהגן (CPH) OS-303
  Airbus A320-100/200
  04/02 09:40 11:35 קופנהגן (CPH) - ציריך (ZRH) LX-1267
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  04/02 12:45 17:50 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-4220
  Boeing 737-800
 • 28/01 15:20 18:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $573
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 21:25 22:55 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1787
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 20:30 21:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-864
  Airbus A330-300
 • 28/01 07:30 10:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $573
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  28/01 15:35 17:05 איסטנבול (IST) - קופנהגן (CPH) TK-1785
  Airbus A321-100/200
  04/02 11:50 17:05 קופנהגן (CPH) - איסטנבול (IST) TK-1784
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  04/02 20:30 21:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-864
  Airbus A330-300
 • 28/01 14:40 18:25 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LY-355
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $576
  לפרטים